แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนอธิบายตามความเข้าใจ แล้วนำที่เขียนอธิบายไปตรวจความถูกต้องตามที่เฉลยไว้ว่าถูกต้องหรือไม่กับที่เราเขียนอธิบาย

 1. นักเรียนคิดว่าแสง คลอโรฟิลล์ และน้ำมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 2. สารใดเป็นตัวรับโปรตอน(H+)จากน้ำ
 3. พลังงานที่ใช้ในการสร้าง ATP มาจากไหน
 4. อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากรงควัตถุระบบรับแสง II  จะเข้าสู่รงควัตถุระบบ I  ทันทีได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 5. นักเรียนจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง RuBP และ PGA อย่างไร
 6. ช่วงปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง ถ้าให้แสงด้วยจะเกิด PGAL หรือไม่ เพราะเหตุใด
 7. คาร์บอนไดออกไซด์มีบทบาทอย่างไรในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 8. ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง

……………………………………….

แนวคำตอบ

 1. แสง คลอโรฟิลล์และน้ำมีบทบาทสำคัญ คือ  แสงทำให้อิเล็กตรอนในคลอโรฟิลล์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบรับแสง เปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง แล้วหลุดออกไปเกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน  นอกจากนี้แสงยังไปแยกสลายโมเลกุลของน้ำอีกด้วย  คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพราะเป็นตัวรับพลังงานแสง  สำหรับน้ำจะให้โปรตอนแก่ NADP+ และให้อิเล็กตรอนแก่ระบบรับแสง II  นอกจากนั้น ยังให้ออกซิเจนอิสระอีกด้วย
 2. NADP+
 3. จากแสง
 4. ไม่ได้ เพราะระดับพลังงานของอิเล็กตรอนยังสูงอยู่ต้องผ่านตัวนำอิเล็กตรอนเป็นลำดับ เพื่อให้ระดับพลังงานอิเล็กตรอนลดลง จนกระทั่งสามารถเข้าสู่ระบบรับแสง I ได้
 5. อธิบายได้ดังนี้  คาร์บอนไดออกไซด์จะรวมกับ  RuBP  สร้างสาร  PGA  ขึ้นมา ซึ่งปฏิกิริยานี้ไม่ได้ใช้แสง  แต่ก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่มีแสง (เพราะเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง)
 6. เกิด เพราะปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นขณะที่มีแสงหรือไม่มีแสงก็ได้ ปฏิกิริยานี้เองไม่ได้ใช้แสงแต่จะเกิดขึ้น ตราบใดที่ยังมีผลิตภัณฑ์(ATP,NADPH+H+)จากปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงอยู่
 7. เป็นแหล่งให้คาร์บอนและออกซิเจน แก่สารอินทรีย์เมื่อทำปฏิกิริยากับ RuBP
 8. คาร์โบไฮเดรต น้ำ และออกซิเจน
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s